Disclaimer en colofon

Disclaimer website theCabinetshop

De content van deze website is door theCabinetshop met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Ondanks de zorg en aandacht die theCabinetshop aan deze website heeft besteed, is het mogelijk dat de informatie die op deze website wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.

TheCabinetshop aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit het gebruik van deze website, het gebruik van de informatie die door middel van deze website is verkregen of de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen.

Daarnaast kan theCabinetshop niet verantwoordelijk worden gesteld voor de content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content, delen daarvan, foto’s of afbeeldingen maken inbreuk op intellectuele rechten van theCabinetshop. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van theCabinetshop is het overnemen van content, delen daarvan, foto’s of afbeeldingen niet toegestaan.

Hebt u vragen over deze disclaimer?
Neem dan contact op met theCabinetshop.


Colofon website theCabinetshop

De communicatie, het design en de samenstelling van de content van deze website is verzorgd door: HSTotaal Communicatie & Design, Hilversum

Deze website is gebouwd door en wordt onderhouden met: skriblCMS, de SEO-geoptimaliseerde, op maat gemaakte beheersapplicatie en CMS voor maatwerk websites.